Celem Europejskiego Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii jest działalność naukowo – edukacyjna, doradcza i organizacyjna na rzecz przedsiębiorstw, osób pozostających bez pracy, jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz wspieranie innowacyjności i tworzenia nowych technologii. 

 

 

 

 

 

  

 

 Projekty zakończone: