Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem naborów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram został przyjęty 6 lutego 2018 r., uchwałą nr 270/3806/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego. Więcej informacji

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/