Badanie ma dać odpowiedź, jak wygląda współpraca między uczelniami i biznesem, jaki jest stan środowiska badawczo-rozwojowego i w którym kierunku należy go rozwijać. Zleciła je Komisja Europejska.

W przedsięwzięcie zostaną zaangażowane podlaskie uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Więcej informacji 

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/