Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy. Usługa poradnictwa zawodowego polega również na udzielaniu pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

 Osoby zainteresowane korzystaniem z usług poradnictwa zawodowego zapraszamy do współpracy.