Poradnictwo zajmuje się przede wszystkim aktualnymi problemami klienta w jego funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, głównie społecznym, czyli z tym, co dzieje się na styku jego świata wewnętrznego z otaczającą go rzeczywistością. W sposób szczególny poradnictwo uwzględnia trudne, zaskakujące sytuacje w życiu klienta, które mogą powodować uczucie niepokoju, zagubienia czy rozbicia.
Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest to krótka relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności.

Zadzwoń i umów się na wizytę lub napisz maila.