Life coaching to działania wspierające dążenie do celów osobistych przez klienta biorącego udział w sesjach. Life coaching w szczególności obejmuje takie płaszczyzny jak życiowe plany, kariera, związki, zdrowie, finanse oraz rodzina, czyli wszystko to, co składa się na zadowolenie z życia.

Wraz z coachem osoba biorąca udział w sesjach coachingowych może dokładnie określić swoje cele oraz spojrzeć na aktualną sytuację życiową z nowej perspektywy, z której będzie można również podjąć korzystne decyzje.

Skutecznie prowadzone sesje life coachingu pozwalają na uzyskanie bardziej satysfakcjonującego życia. Właśnie dlatego obecnie life coaching jest tak popularną odmianą coachingu i korzysta z niego wiele osób w praktycznie każdym wieku.